X
تبلیغات
با پرستاران - سناریو ی آموزش خودمراقبتي در بيماران ديابتي

با پرستاران

سناریو ی آموزش خودمراقبتي در بيماران ديابتي

مشخصات مددجو:

نام و نام خانوادگي: مهدي اوحدي        سن: 35 سال                     ساكن: ???

ميزان تحصيلات: فوق ديپلم             رشته: حسابداري                   تشخيص: ديابت نوع 2

بخش: داخلي بيمارستان ????   تعداد جلسات:7 جلسه      مدت جلسه: 20 دقيقه

شروع جلسات: از 9/9/87 هر روز    ساعات جلسات: 20: 9- 9           فراده: ?????

 

ارزشيابي آغازين دوره:

1ـ آيا مي توانيد محل غده پانكراس و عملكرد آن را مشخص كنيد؟(ـ)

2ـ بيماري ديابت را به طور خلاصه شرح دهيد؟(ـ)

3ـ علايم اين بيماري را ليست كنيد؟(ـ)

4ـ آيا از عوارض ديابت اطلاع داريد؟(ـ)


 

طراحي پيشگان تدريس

جلسه

تاريخ

موضوع

اهداف، در پايان هر جلسه از مددجو انتظار مي رود كه ...

اول

شنبه

9/9/87

معارفه، تعيين اهداف كلي

(ارزشيابي آغازين)

1ـ آشنايي با مددجو و برقراري ارتباط نزديك و موثر

2ـ تعيين ساخت و شناختي مددجو

3ـ رسيدن به تفاهم و اهداف مشترك از زمينه برنامه كلي

دوم

يك شنبه

10/9/87

ورود به آناتومي و فيزيولوژي غيره پانكراس و عملكرد هورمون هاي مترشحه از آن (ارزشيابي تشخيصي)

1ـ بتواند به طور مختصر آناتومي و فيزيولوي غده پانكراس را توضيح دهد.

2ـ عملكرد هورمون هاي پانكراس بر فعاليت بدن را شرح دهد

سوم

دوشنبه

11/9/87

تمرين بيماري ديابت

و عوامل اتيولوژيك

1ـ تعريف دقيقي از ديابت ارائه كند.

2ـ علت هاي ايجاد شدن ديابت را ليست كند

چهارم

سه شنبه

12/9/87

انواع ديابت

علايم باليني ديابت

1ـ انواع ديابت را بشناسد

2ـ علايم و نشانه هاي در رابطه با ديابت را مشخص كند.

پنجم

چهارشنبه

13/9/87

پيشگيري از ديابت يا عود مجرد آن

1ـ راه هاي موجود براي پيشگيري از بيماري را بفهمد

2ـ علايم نشانگر عود و وخيم شدن بيماري را كاملاً درك كند

ششم

پنج شنبه

14/9/87

تشخيص و عوارض ديابت

1ـ روش هاي متداول تشخيص را فهرست كند

2ـ عوارض ديابت را تشخيص دهد

3ـ روش هاي مراقبتي براي كاهش عوارض را به كاربندد

هفتم

***

جمعه

15/9/87

روش هاي بيماري و داروهاي موثر بر ديابت نوع 2 و درمان غيردارويي آن

(ارزشيابي تراكمي)

1ـ انواع درمان ديابت را بيان كند

2ـ درمان دارويي ديابت را توضيح دهد

3ـ رژيم غذايي مناسب خود را بشناسد

4ـ ميزان فعاليت خود را محاسبه كند

5ـ نحوه و مزايا كنترل ندخون و وزن را تعيين كند

جلسه هفتم:

ارزشيابي آغازين اين جلسه

1ـ مي دانيد چه راه هايي براي تشخيص ديابت به كار گرفته مي شود؟(+)

2ـ چه قسمت هايي از بدن در اثر ديابت ممكن است آسيب ببينيد؟(+)

3ـ مي توانيد حدس بزنيد چه راه هايي براي درمان ديابت استفاده مي شود؟(ـ)

4ـ به نظر شما چه غذاهايي براي شما مفيد و چه غذايي شما نبايد مصرف كنيد؟(ـ)

تزريق انسولين

   قرض ضد ديابت خوراكي

 

رعايت رژيم غذايي

ورزش و فعاليت

كنترل و پايش

قندخون و وزن

موضوع آموزش: آموزش روش هاي درمان بيماري ديابت نوع II

                درمان دارويي

دمان ديابت

 

               درمان غيردارويي

 

 

Text Box: آناتومي و فيزيولوژي پانكراس
تعريف و علت آن
انواع ديابت و علايم آن
پيگيري از ديابت يا عود مجدد آن
تشخيص و عوارض ديابت
Text Box: ارزشيابي آغازين

 

 

 

 


هدف كلي: آموزش به مددجو در مورد چگونگي درمان بيماري اش و راه هاي موجود درماني و داروهاي مورد استفاده

هدف جزئي: در پايان اين جلسه از فراگير انتظار مي رود كه

1ـ انواع درمان ديابت را تعريف كند؟

2ـ درمان دارويي را با درمان غيردارويي بتواند افتراق دهد؟

3ـ موارد استفاده از انسولين را بيان كند؟

4ـ بتواند قرص هاي ضدديابت تفكيك و هر كدام از آنها را به كار بندد.

5ـ رژيم غذايي مناسب خود را بشناسد؟

6ـ ميزان فعاليت خود را درك كند؟

7ـ نحوه و مزايا كنترل قندخون و وزن ها را توضيح دهد.

الگوي تدريس: پيش سازماندهنده       روش تدريس: سخنراني

مواد و وسايل لازم: پمفلت

بحث تفصيلي:

همان طور كه جلسه قبل با هم صحبت كرديم اين جلسه در مورد درمان بيماري با هم صحبت مي كنيم

درمان ديابت به طوركلي به بخش درمان دارويي و غيردارويي طبقه بندي مي شود درمان دارويي به دو صورت تزريق انسولين و قرص هاي ضد ديابت خوراكي تقسيم بندي مي شود كه تزريق انسولين در دنيابت نوع I و در ديابت نوع II در صورت وقايع پراسترس و جراحي و عفونت ها به طور موقت استفاده مي شود كه نياز به توضيح بيش تر نيست.

خوب حالا مي خواستم يك سوال از شما بپرسم (ارزشيابي تشخيصي

مي توانيد موارد استعمال انسولين را بيان كنيد

بسيار عالي بحث را ادامه مي دهيم.

قرص هاي ضد ديابت خوراكي كه شامل مورفين ـ گلي نبكلاميد، كلرپروياميد است كه متفورمين باعث افزايش حساسيت بافت هاي بدن به انسولين مي شود كه به علت عوارض گوارشي بهتر است با غذا مصرف شود و از طرفي به علت احتمال كاهش شديد قندخون بهتر است مورفين مصرف قندخون كنترل شود.

قرص هاي گلي نبكلاميد و كلرپروياميد كه باعث تحريك سلولهاي پانكراس و توليد انسولين مي شود كه علاوه بر عوارض گوارشي مي تواند باعث افزايش تعداد تنفس شود كه در اين مواقع بايد دارو قطع به پزشك معالج خودتان اطلاع دهيد.

بازگشت به تصوير بزرگ (50% اول)

حالا اگر سوالي از بحث ارائه شده داريد بفرماييد.........

چند سوال از شما مي پرسم (ارزشيابي تكويني

1ـ قرص هاي ضدديابت خوراكي را مي توانيد نام ببريد؟

2ـ قرص گلي بنكلاميد از چه طريقي به كنترل قندخون كمك مي كند؟

خيلي خوب اگر اجازه بدهيد بحث را ادامه دهيم...

ساير روش هاي درمان ورزش رژيم غذايي كنترل و پايش قندخون و وزن است.

با توجه به اضافه وزني كه شما داريد ورزش كردن علاوه بر كاهش وزن شما موجب افزايش حساسيت سلول هاي بدن به انسولين مي شود و ميزان نياز به داروكم مي كند البته بايد توجه داشته باشيد ورزش بايد در زمان معين و به طور منظم به ميزان مشخص باشد بهترين ورزش پياده روي به مدت 30 دقيق در روز است.

شما بايد از ورزش هاي سنگين و متفرقه اجتناب كنيد بهتر است قبل از ورزش يك دسر يا ميوه ميل كنيد.

صفات تغذيه اي: رژيم كنترل شده مي تواند كليد اصلي درمان و كنترل بيماري شما باشد

سعي كنيد از مصرف چربي ها، شيريني جات، تنقلات اجتناب كنيد .

ترجيحاً از عسل و مربا كمتر استفاده كنيد.

از سبزيجات و ميوه ها به خاطر فيبري كه دارند در حد امكان استفاده كنيد.

كنترل قندخون: شما مي تواند به صورت دوره اي حداقل روزي 2 بار قبل از غذا و موقع خواب با گلوكومتر چك كنيد همچنين با ثبت مقادير آن مي توانيد به سير درمان و كنترل بيماري خود كمك كنيد. بهتر است هر 6 ماه قندخون ناشتا خود در آزمايشگاه كنترل كنيد تا با مقايسه آن با مقادير گلوكومتر از صحت كاركرد آن اطمينان پيدا كنيد و حتي براساس اين كنترل مي توانيد ميزان فعاليت و رژيم غذايي خود را تنظيم كنيد. بهتر است وزن خود را حداقل هفته اي يكبار كنترل كنيد.

خوب آقاي اوحدي بحث ما اين جا تمام شد اگر سوالي داريد بفرماييد...

پس من چند سوال از حضورعالي مي پرسم (ارزشيابي تراكمي)

1ـ مي توانيد عوارض قرص هاي ضرر ديابت خوراكي را به طور مختصر بيان كنيد(+)

2ـ آيا مي دانيد چه غذايي نبايد استفاده كنيد؟(+)

3ـ بهترين ورزش كه براي شما مناسب است چه نوعي ورزش است؟(+)

4ـ نحوه‌ي كنترل قندخون خود را توضيح دهيد؟(+)

خيلي ممنون آقاي اوحدي اين جلسه آخر بود اين پمفلت حاوي مطالب ارائه شده بود در صورت تمايل مي توانيد مطالعه كنيد.

از اين كه همكاري لازم را با بنده داشته ايد كمال تشكر را دارم. اميدوارم اين تعداد جلسات براي شما مفيد واقع شده باشد.

خسته نباشيد            خدانگهدار

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم دی 1389ساعت 16:13  توسط حجت علیزاده   |